M Gallery 


 전시명         목천판 동경대전 · 간행 140주년 기념 
                     신학철 展


 전시기간      2023.03.13 (월) - 2023.04.13 (목)


M Gallery


전시명 : 목천판 동경대전 · 용담유사 
간행 140주년 기념 신학철 展


전시기간 : 2023.03.13(월) ~ 2023.04.13(목)


 

  • 신학철 展
  • 신학철 展 Opening